Verkkokauppa käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Käyttämällä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.

Suuremmoinen Online Oy:n verkkopalvelun yleiset käyttöehdot

Verkkopalvelun tarjoaja

Verkkopalvelun tarjoaja on Suuremmoinen Online Oy, joka toimii myös tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetussa laissa tarkoitettujen tiedon välittämistä ja tallentamista koskevien vastuukysymysten välittäjänä.

Avaamalla selaimeen www.verkkokauppa.fi-sivun sen käyttäjä (myöhemmin Kuluttaja) sitoutuu noudattamaan oheisia käyttöehtoja. Sivujen käyttöön ei ole oikeutta, mikäli Kuluttaja ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan. Joidenkin Suuremmoinen Online Oy:n julkaisemien palvelujen käyttö edellyttää kuluttajan ja palveluntarjoajan välille solmittavaa sopimusta. Näihin palveluihin liittyy myös erityisiä ehtoja ja näihin sovelletaan näitä yleisiä käyttöehtoja ainoastaan toissijaisesti. 

www.verkkokauppa.fi www-sivujen tekijänoikeudet kuuluvat Suuremmoinen Online Oy:lle. 

Kuluttajalla ei ole, ilman erikseen kirjallisesti annettua lupaa, minkäänlaista oikeutta levittää, julkaista, kääntää tai muuttaa sivujen sisältöä tai muuta sivustoihin liittyvää aineistoa taikka luovuttaa niitä jonkin kolmannen osapuolen käyttöön. Kuluttaja voi jakaa Palvelun sisältämiä yksittäisiin tuotteisiin tai palveluihin liittyviä tarjouksia sosiaalisessa mediassa tai sähköpostitse yksityishenkilönä, mutta muutoin Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Tietojen säilyttäminen omalla tietokoneella tai tulostaminen henkilökohtaista käyttöä varten on sallittua.

Vastuunrajaus

Verkkokauppa.fi www-sivut esitetään sellaisina kuin ne ovat. Suuremmoinen Online Oy on koonnut sivustolla esitetyt tiedot yrityksen sisäisistä ja Verkkopalveluun liittyneiden verkkokauppiaiden lähteistä parhainta harkintakykyä ja ammattitaitoa käyttäen. Tietoja pyritään lisäämään ja päivittämään jatkuvasti. Sivuston tiedot on tarkoitettu pelkästään Verkkokauppa.fi portaalin sisältämien tuotteiden ja palveluiden esittelemiseen. Tietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä ei kuitenkaan voida antaa täyttä vakuutta. Vaikka sivustolla esitetyt tiedot pitävät paikkansa julkaisupäivänä, ne ovat voineet jo vanhentua. Tämän vuoksi tiedot tulee aina tarkistaa ennen niiden käyttöä missään muodossa. Sivustolla annetut ohjeet eivät tarkoita, että sivuston käyttäjän ei tarvitsisi itse tarkistaa viimeisimpiä ohjeita – etenkin turvallisuustietoja ja käyttöohjeita – ja selvittää, sopivatko tuotteet ja palvelut haluttuun tarkoitukseen. Jos tarvitset tietoja tai ohjeita Verkkopalvelussa esiteltyihin ja myytäviin tuotteisiin, niin ota yhteyttä ko. tuotetta tarjoavaan kauppiaaseen ja mikäli haluat tietoa palveluihin liittyen, ota meihin yhteyttä palautelomakkeella. Sivuston käyttäjät hyväksyvät, että he käyttävät sivustoa ja sen sisältöä omalla vastuullaan. Suuremmoinen Online Oy tai muut sivuston laatimiseen, tuottamiseen ja julkaisemiseen osallistuneet eivät ole korvausvelvollisia, jos sivuston käytöstä tai käytön estymisestä tai sivustolla annettujen ohjeiden noudattamisesta aiheutuu vahinkoa. Suuremmoinen Online Oy ei kuitenkaan vastaa tietojen virheettömyydestä eikä www.verkkokauppa.fi-sivuihin linkitettyjen muiden kuin Suuremmoinen Online Oy:n tuottamien sivujen sisällöstä tai näiden palveluista eikä niiden käyttöön liittyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Suuremmoinen Online Oy:n tarjoama verkkokauppapalvelu (www.verkkokauppa.fi) on suunnattu tällä hetkellä vain Suomen markkinoille.

Sivuston kautta lähetettyjen viestien perille saapuminen on kuluttajan vastuulla. Suuremmoinen Online Oy ei vastaa sivujen kautta välitettyjen viestien alkuperäisestä sisällöstä eikä niiden muuttumattomuudesta. Suuremmoinen Online Oy ei vastaa mahdollisten Verkkopalvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Asiakkaalle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

Mikäli kuluttaja lähettää Suuremmoinen Online Oy:lle toisen henkilön tietoja tai hän on alle 18-vuotias, tulee hänen varmistaa, että tietojen luovuttamiseen Suuremmoinen Online Oy:lle on asianomaisen henkilön tai huoltajan suostumus näiden ehtojen mukaista käyttötarkoitusta varten.

Suosittelemme sivustoa käytettävän selainten uusimmilla versioilla.

Tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet

Suuremmoinen Verkkokauppa.fi www-sivuille luotu visuaalinen ilme ja sivustolla julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi kuvat, tekstit, ohjelmistot ja äänet ovat Suuremmoinen Online Oy:n tai tämän yhteistyökumppaneiden tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Kaikki oikeudet pidätetään näillä sivuilla julkaistavaan aineistoon. 

Ostaminen Verkkopalvelusta

Verkkopalvelussa Kuluttaja voi selata, etsiä hakusanalla sekä ostaa heti eri Kauppiaiden tuotteita tai palveluita. Tuotteen tai palvelun ostaminen ei edellytä Verkkopalveluun kirjautumista.

Tuotteiden ja palveluiden maksaminen

Kuluttaja voi maksaa ostamansa tuotteet tai palvelut verkkopankin, luottokortin tai laskun/osamaksun avulla. Verkkopalveluntarjoaja ei käsittele eikä vastaanota Kuluttajan tietoja joita käytetään tuotteiden tai palveluiden maksamiseen.

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Verifone Finland Oy (0943819-9) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron, MasterCard-korteilla, laskulla tai osamaksulla tehtävissä maksuissa Verifone Finland Oy näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun Verkkopalvelussa tuotteitaan tai palveluitaan myyvälle Kauppiaalle.

Verifone Finland Oy:llä on maksulaitoksen toimiluvat.

Verifone Finland Oy
Vanha Nurmijärventie 62
01670 Vantaa
Puhelin: 09 4774 330

Sopimuksen syntyminen ja peruuttaminen

Kuluttajan Verkkopalvelun kautta tekemä ostotilaus on sitova. Sopimus tuotteesta tai palvelusta syntyy aina Kauppiaan ja Kuluttajan välille. Palveluntarjoaja ei ole Verkkopalvelua tai tuotetta koskevan sopimuksen osapuoli.

Palveluntarjoaja lähettää Kuluttajalle vahvistuksen ostoksen tapahtumisesta. Kauppias vastaa siitä, että Kuluttaja saa kuluttajansuojalain 6 luvun edellyttämät tiedot kirjallisesti tai sähköisesti. Kauppias vastaa siitä, että tuote tai palvelu toimitetaan Kuluttajalle Kuluttajan kanssa sovitussa ajassa huomioiden kuitenkin kuluttajasuojalain vaatimukset. 

Kuluttajalla on pääsääntöisesti oikeus peruuttaa ostamaansa tuotetta tai Verkkopalvelua koskeva sopimus ilmoittamalla siitä Kauppiaalle viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuuluessa vahvistuksen vastaanottamisesta taikka tuotteen vastaanottamisesta, mikäli tuote vastaanotetaan myöhemmin kuin vahvistus. Kuluttajan tuotteesta tai palvelusta mahdollisesti maksama hinta palautetaan Kauppiaan toimesta Kuluttajalle mahdollisimman pian ja viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa peruutuksesta edellyttäen, että Kuluttaja on toimittanut Kauppiaalle maksun palauttamiseen tarvittavat tiedot.

Kuluttaja voi tutustua Kauppiaan rekisteriselosteeseen Kauppiaan internet-sivuilla ja/tai henkilökohtaisesti Kauppiaan luona.

Asiakastiedot

Suuremmoinen Verkkokauppa.fi www-sivuilla kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen ja voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. Rekisteriselosteemme.

Rekisteröityminen Verkkopalveluun

Kuluttaja saa oikeuden käyttää Verkkopalvelua näiden käyttöehtojen sekä muiden Verkkopalvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Kuluttajan tulee rekisteröityessään Verkkopalveluun ja/tai tilausta tehdessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot (jäljempänä "Asiakastiedot"), joiden avulla Kuluttaja voidaan tunnistaa ja yksilöidä sekä valita salasanalla suojattu käyttäjäkohtainen tunnus ("Käyttäjätunnus") Palvelun käyttämistä varten. 

Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia Asiakastietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti tai Kuluttaja ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

Verkkopalveluun rekisteröityvän Kuluttajan tulee olla täysivaltainen. Verkkopalveluun voi rekisteröityä Kuluttajaksi myös oikeushenkilö. Oikeushenkilöllä tulee olla kelpoisuus päättää ja sitoutua Verkkopalvelussa tehtäviin toimiin. Yhdellä henkilöllä voi olla vain yksi tunnus.

Kuluttajan antamat tiedot

Kuluttajan tulee antaa Palveluntarjoajalle Palvelun toimittamista varten tarvittavat, Palveluntarjoajan pyytämät tiedot. Kuluttaja vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Kuluttaja vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että Kuluttajan antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

Kuluttajan tietojen rekisteröinti ja käyttö

Tehdessään tilauksen Verkkopalvelun kautta ja/tai rekisteröityessään Verkkopalveluun Asiakkaasta tulee Palveluntarjoajan asiakas ja hänen tietonsa rekisteröidään Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin. Palveluntarjoaja käsittelee Asiakkaiden henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Asiakastiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus luovuttaa tiettyjä Asiakastietoja Kauppiaalle kaupanteon yhteydessä välittääkseen Kauppiaalle tiedot ostajasta. Lisäksi Palveluntarjoaja voi luovuttaa Asiakas- tai tunnistetietoja poliisi- tai muulle viranomaiselle, jos on syytä epäillä, että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää luovuttamalla Asiakas- tai tunnistetiedot, ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

Verkkopalvelussa voidaan kerätä henkilötietoja Kuluttajan rekisteröityessä Verkkopalvelun käyttäjäksi, osallistuessaan kilpailuihin tai, jos kävijä muutoin lähettää Verkkopalvelun sivujen kautta henkilötietojaan. Ellei ko. palvelun tai kilpailun yhteydessä ole muuta mainittu, henkilötietoja käsitellään tarjottuun palveluun tai toimintaan liittyvään tarkoitukseen, kuten esimerkiksi kilpailun ratkaisemiseen tai tiedusteluihin vastaamiseen sekä Verkkopalvelun kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin.

Henkilörekisteritietojen tarkistuspyynnön voi tehdä ainoastaan kirjallisesti yhtiön viralliseen osoitteeseen.

Julkiset rekisterit

Suuremmoinen Online Oy on merkitty seuraaviin patentti- ja rekisterihallituksen ja verohallinnon yhteisen yritystietojärjestelmän julkisiin rekistereihin:

  • Kaupparekisteri
  • Verohallinto
  • Ennakkoperintärekisteri
  • Arvonlisäverovelvollisuus
  • Työnantajarekisteri

Markkinointi

Suuremmoinen Online Oy huomioi kirjallisessa suoramarkkinoinnissaan kuluttajien tekemät suoramarkkinointikiellot sekä huolehtii suoramarkkinoinnissa käyttämiensä yhteistyökumppanien, kuten postitus- ja telemarkkinointiyritysten osalta siitä, että kohteiden joukosta poistetaan Suomen Suoramarkkinointiliiton (SSML) kieltorekisterin kohteet. Suuremmoinen Online Oy ei vastaa mahdollisesta suoramarkkinoinnista mikä tapahtuu kauppiaskumppaneiden toimesta käyttäen heidän omia rekistereitään.

Kuluttajan sivuilla antamia tietoja käytetään suoramarkkinointiin vain mikäli tämä on antanut siihen hyväksyntänsä. Suuremmoinen Online Oy kerää sivustolla käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (cookies) ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka Internet-selaimesi tallentaa. Evästeiden avulla voimme tunnistaa selaimen ja käyttää näin saamaamme tietoa esimerkiksi sivustollamme vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan.

Reklamaatiot

Kuluttajan tulee osoittaa Kauppiaan tuotetta tai palvelua, Kauppiaan antamia Verkkopalvelun kautta saatavilla olevia tietoja sekä tilaus- ja toimitusehtoja tai muita Kauppiaskohtaisia sopimuksia koskevat reklamaatiot Kauppiaalle.

Maksutapahtumien osalta reklamaatiot osoitetaan joko Verifone Finland Oy:lle riippuen siitä mitä maksutapaa käyttäen tuote tai palvelu on ostettu Verkkopalvelusta.

Verkkopalvelua koskevat reklamaatiot Kuluttaja voi osoittaa Palveluntarjoajalle osoitteeseen: Eteläpuisto 2 C, 33200 TAMPERE tai sähköpostitse osoitteeseen: palaute@verkkokauppa.fi

Muutokset Verkkopalveluun

Suuremmoinen Online Oy:llä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja, sivujen ja niiden sisältämien palvelujen sisältöä, ulkoasua ja saatavuutta sekä sivujen käyttämiseksi tarvittavien laitteiden vaatimuksia ja lakkauttaa jokin palvelu tai estää käyttäjän pääsy sivuille julkaisemalla muutoksesta tieto näillä sivuilla.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Verkkopalveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Verkkopalvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan erimielisyydet Tampereen käräjäoikeudessa.