Verkkokauppa käyttää evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja käyttöä koskevien tilastojen keräämiseksi. Käyttämällä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi

Suuremmoinen Online Oy / Verkkokauppa.fi käyttäjärekisteri

 

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: Suuremmoinen Online Oy (2690062-1)
Verkkosivut: www.verkkokauppa.fi
Osoite: Lauttasaarentie 15, 00200 HKI

 

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Petri Jaatinen
Osoite: Lauttasaarentie 15 00200 HKI
Puh. 
Sähköposti: 

 

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään:

 • asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon;
 • palvelun toteuttamiseen;
 • asiakastapahtumien varmentamiseen;
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen;
 • markkinointiin;
 • mielipide- ja markkinatutkimuksiin;
 • segmentointiin ja profilointiin;
 • liiketoiminnan analysointiin ja tilastointiin; sekä
 • muihin vastaaviin tarkoituksiin.

 

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yksityiskäyttäjän perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli, ikä, puhelinnumero;
 • yrityskäyttäjän perustiedot, kuten yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero;
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutustiedot, tuotetiedot, tilaustiedot, asiakaspalautteet, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot;
 • palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, sekä viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot, kuten tunnistamistiedot;
 • lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja –kiellot;
 • rekisteröidyn mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot;
 • tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot;
 • maksullisten ja korkeaa tietoturvatasoa vaativien palveluiden osalta henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten; sekä
 • mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

 

5 Rekisterin tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • rekisteröidyltä itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla;
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla;
 • Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä ns. Robinson-rekisteristä; sekä
 • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

 

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 • Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti suoramarkkinointitarkoituksiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä muihin vastaaviin selvityksiin.
 • Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle henkilötietolain mukaisesti.

 

7 Tarkastusoikeus

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse osoitteeseen: Suuremmoinen Online Oy Eteläpuisto 2 C, 33200 TAMPERE tai sähköpostitse osoitteeseen: jari.kiuru@verkkokauppa.fi

 

8 Rekisteritietojen korjaaminen

A. Manuaalinen aineisto

 • Ei manuaalista aineistoa

B. Sähköisesti tallennetut tiedot

 • Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.